Rapport Handelsbanken har beslutat att inte bedriva verksamhet i Danmark och Finland och en process inleds för avyttring av dessa två verksamheter. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att storbanken på tisdagskvällen släppte rapporten för det tredje kvartalet där resultatet var bättre än väntat. 

”Trots en lång närvaro i dessa marknader är bankens marknadsposition liten och banken ser små möjligheter att skala upp sitt erbjudande utan betydande investeringar”, skriver banken.

Danmark och Finland står tillsammans för 10 procent av intäkterna, 13 procent av kostnaderna och 8 procent av koncernens rörelseresultat. Det allokerade kapitalet till verksamheterna i Danmark och Finland uppgår totalt till cirka 15 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalet hänförligt dessa verksamheter uppgår till cirka 12 miljarder.

”Banken har sina huvudsakliga marknader i Sverige, Norge och i Storbritannien med en fristående dotterbolagsbank, dessa marknader står tillsammans för 91 procent av resultatet. Här har banken ambitionen att vara ledande inom våra kärnområden finansiering och kapitalförvaltning”, skriver SHB.

Nederländerna kommer från och med 1 januari 2022, organiseras inom Capital Markets tillsammans med Luxemburg och New York. Närvaro i Euro-området är utöver bankens erbjudande till sina kunder i Nederländerna och Luxemburg strategiskt viktigt för banken också i finansieringshänseende, heter det i pressmeddelandet.

Verksamheten i New York kommer att fortsätta bedrivas på samma sätt som tidigare. Även närvaro i USA har en strategisk vikt för banken med den direkta tillgången till USD-finansiering den medför.

Resultatet klart bättre än väntat

I skuggan av beskedet om exit från Finland och Danmark redovisar också Handelsbanken ett rörelseresultat på 6.554 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Det kan jämföras med förväntade 5.776 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 7.961 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 8.029 miljoner. Provisionsnettot blev 3.157 miljoner kronor. Där låg förväntningarna på 3.066 miljoner.

Kreditförlusterna var 66 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 223 miljoner kronor.

I tredje kvartalet gjordes en upplösning av tidigare reservering till Oktogonen med 263 miljoner kronor.