Handelsbanken höjer sparräntorna och sänker räntan för ettåriga bolån

2022-11-25 06:02:00

Handelsbanken justerar löpande sina in- och utlåningsräntor framförallt utifrån faktorer som konkurrensläget och marknadsräntor, men där även förändringar av Riksbankens styrränta har en påverkan.

"Vi följer kontinuerligt utvecklingen och anpassar ständigt våra erbjudanden för att
vara långsiktigt konkurrenskraftiga, det gäller både in- och utlåningsräntor", säger Michael Green.

Räntan på ett bolån, och övrig utlåning, i Handelsbanken är alltid individuellt satt. Det betyder att de lokala kontoren, som är närmast kunden och den lokala marknaden, gör en individuell helhetsbedömning av kundens ekonomiska förutsättningar.

Sparkonton som omfattas av räntehöjningar:

PrivatFöretagÖvrig utlåning
  • Lån och krediter med rörlig ränta - till privatpersoner såväl som företag - höjs med 0,75 procentenheter.  
Handelsbanken justerar de annonserade bolåneräntorna för bindningstider:
  • Bindningstid 1 år sänks med 0,10 procentenheter till 4,34 procent.

Ränteändringarna på inlåningsräntor och övrig utlåning träder i kraft den 6 december 2022. Listprisändringen på bolån träder i kraft fredag den 25 november.

För mer information, kontakta:

Handelsbankens pressavdelning: 08-701 80 18 eller press@handelsbanken.se

För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.com

Här finns mer information om hur du kan skydda din ekonomi vid hög inflation och ett högre ränteläge (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Fnxxndocje%2Fwww.handelsbanken.se%2Fsv%2Fprivat%2Fspara%2Fskydda-din-ekonomi-fran-inflationen&data=05%7C01%7Cmaria.lindblad%40handelsbanken.se%7C55aee8598fa449f4b19c08da9ae473fd%7C4aba1e73421d4e8f895a786b597ba991%7C0%7C0%7C637992603226662192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DFLanLkEyQgQKOAeblwJfX%2FUbLwr8XAGNShqjYPuoMk%3D&reserved=0). 

Inflation och dyrare tider gör det viktigare att spara, här finns mer information om vilka olika sparalternativ som finns (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Fnxxndocje%2Fwww.handelsbanken.se%2Fsv&data=05%7C01%7Cmaria.lindblad%40handelsbanken.se%7C55aee8598fa449f4b19c08da9ae473fd%7C4aba1e73421d4e8f895a786b597ba991%7C0%7C0%7C637992603226662192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bxub1Hp%2BPSd0a%2BMdR%2FmLIB9DLD2WSYpaQTAu5KRVJU4%3D&reserved=0).

Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss vid frågor som rör din ekonomi, du når oss dygnet runt (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Fnxxndocje%2Fwww.handelsbanken.se%2Fsv%2Fkontakta-oss&data=05%7C01%7Cmaria.lindblad%40handelsbanken.se%7C55aee8598fa449f4b19c08da9ae473fd%7C4aba1e73421d4e8f895a786b597ba991%7C0%7C0%7C637992603226662192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DaE19HWk%2BOjTpHv7eBmcQCMEN843RfP0uX3sU1UkalQ%3D&reserved=0).

Cision