Bolån Handelsbanken, som är bland de allra största aktörerna på bolån i Sverige, höjer bolåneräntorna för flera bindningstider.

Listräntan med tre månaders bindningstid höjs med 0,35 procentenheter till 4,94 procent.

Ettårsräntan höjs med 0,40 procentenheter till samma nivå medan tvåårsräntan höjs med 0,15 procentenheter till 4,74 procent.

Det framgår av information på Handelsbankens hemsida.

På löptider mellan tre och tio år lämnar Handelsbanken sina bolåneräntor oförändrade.

För två dagar sedan höjde Nordea sin tremånaderslistränta med 0,50 procentenheter till 5,14 procent.

Bolåneräntehöjningarna har kommit i spåren av Riksbankens penningpolitiska besked i förra veckan där styrräntan höjdes med 0,50 procentenheter och prognosen för styrräntan reviderades upp.

Listräntor är i praktiken maxräntor som bankkunder oftast kan förhandla ned.