Bolån Handelsbanken höjer sina annonserade bolåneräntor för den korta löptiden tre månader och för löptider på mellan två och tio år. Höjningen blir störst för de längsta löptiderna.

Tremånadersräntan höjs med 0,05 procentenheter till 2,39 procent. Tvåårsräntan lyfts med 0,15 procentenheter till 1,89 procent och treårsräntan med 0,20 procentenheter till 1,94 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

För löptider mellan fem och tio år höjs räntorna med 0,25 procentenheter till olika nivåer mellan 2,18 och 2,69 procent.

”Handelsbankens boräntor styrs av marknadsräntorna och av konkurrensläget. Vi justerar därför våra räntor kontinuerligt. Vår ambition är att ha långsiktigt konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder”, skriver banken som är en av de allra största aktörerna i Sverige på bolån.