Bolån Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek höjer sina annonserade bolåneräntor med mellan 0,05 och 0,50 procentenheter.

Efter ändringen ligger tremånadersräntan på 2,69 procent och ett tvåårigt lån på 3,39 procent.

”Handelsbankens boräntor styrs av marknadsräntorna och av konkurrensläget. Vi justerar därför våra räntor kontinuerligt”, skriver Handelsbanken.

Ränteändringarna träder i kraft den 11 maj. Handelsbanken höjde så sent som i förra veckan boräntorna. Bland annat höjdes tremånadersräntan med 0,25 procentenheter efter Riksbankens höjning av reporäntan. 

Höjning 11 maj: 

  • Bindningstid 3 mån höjs med 0,05 procentenheter till 2,69 procent.
  • Bindningstid 1 år höjs med 0,50 procentenheter till 3,04 procent.
  • Bindningstid 2 år höjs med 0,50 procentenheter till 3,39 procent.
  • Bindningstid 3 år höjs med 0,50 procentenheter till 3,64 procent.
  • Bindningstid 5 år höjs med 0,50 procentenheter 3,88 procent.
  • Bindningstid 8 år höjs med 0,50 procentenheter till 4,10 procent.
  • Bindningstid 10 år höjs med 0,50 procentenheter till 4,24 procent.