Rapport Handelsbankens aktie faller efter storbankens rapport där resultatet visserligen var högre än väntat. Men investerare ser kostnaderna som ett orosmoment då dessa ökade i fjärde kvartalet justerat för jämförelsestörande poster med 11 procent från närmast föregående kvartal. Och kostnadsnivån väntas bestå året ut.  

Kostnadsökningen förklarades av banken främst med högre investeringar i it- och affärsutveckling för effektivisering och affärstillväxt.

Enligt bankens finanschef Carl Cederschiöld är den nivå som gällde mot slutet av året sannolikt också den som kommer att gälla för återstoden av detta år.

”Trenden i fjärde kvartalet är den vi också förutser för 2023. Vad gäller nivåerna efter 2023 så vill vi köra banken med ett k/i-tal under 0,45 och det finns inget mer att säga om det”, sade Carl Cederschiöld vid en telefonkonferens efter onsdagens kvartalsrapport.

Han tillade att Handelsbanken anser att banken har utrymme för att växa på hemmamarknaderna, vilket gör att man väljer att investera nu.

Vad gäller Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation, som vid utgången av året var 19,6 procent, bedömer banken att det samlade kärnprimärkapitalbehovet enligt Finansinspektionen samtidigt uppgick till 14,5 procent. Bankens kapitalmål innebär att kärnprimärkapitalrelationen normalt ska överstiga kärnprimärkapitalbehovet med 1-3 procentenheter, och kapitaliseringen låg alltså över målintervallet.

Carl Cederschiöld motiverade vid telefonkonferensen detta med att det är osäkra tider, och att Handelsbanken tror sig kunna växa mer än banken gjort historiskt.

”Det är klokt att ligga kvar på förhöjda nivåer, men vi har inte ändrat vårt mål”, sade han.

Vid 10.15-tiden handlades Handelsbankens A-aktie ned 6,2 procent på nivån 105:50 kronor.