Desinfektionsutrustning som Getinge utvecklat.

Aktier Handelsbanken gör ett par skiften i "Fokuslistan" där Arjo och Stendörren får lämna plats åt Getinge och Platzer. Det meddelar storbanken i en portföljuppdatering.

Handelsbankens så kallade ”Fokuslistan” innehåller bankens favoritaktier i olika sektorer.

På torsdagen meddelar Handelsbanken att man stuvar om i portföljen (se tabell längre ned). Inom kategorin fastigheter ersätter Platzer  sektorkollegan Stendörren. Samtidigt får Arjo lämnar plats åt Getinge i hälsovårdsbranschen.

”Getinge ser ut att kunna vara på väg mot en trendvändning efter en lång tid av svag kursutveckling”, skriver Handelsbanken om medicinteknikbolaget. 

Bankens analytiker upplever att oron kring utvecklingen i Kina, leveransstrulet och sjukvårdens utmaningar reflekteras i bolagets aktiekurs. Den långsiktiga kurspotentialen bedöms nu vara ”stor”. 

”Starka finanser och lägre prislappar på förvärvsobjekt kan bidra till att accelerera förvärvsagendan”, tillägger analytikern. Getinge har rasat drygt 40 procent på Stockholmsbörsen under 2022. 

Handelsbanken förklarar beslutat att ersätta Arjo med att den vändning som man hade väntat sig både vad gäller tillväxtutsikterna och lönsamheten uteblivit. 

I fastighetssektorn tror banken att sentimentet kommer att vara fortsatt svagt i det ”medellånga perspektivet”. Däremot sticker Platzers låga skuldsättning, relativt höga direktavkastning och ”attraktiva värdering” ut i förhållande till andra bolag i branschen, går det att läsa i portföljuppdateringen.

”Stendörren har gått cirka 20 procent bättre än fastighetsindex sedan inträdet på Fokuslistan i maj, varför vi i nuläget ser större potential i Platzer”, skriver Handelsbanken. 

Tabell: Handelsbankens sektorfavoriter i den så kallade ”Fokuslistan” per den 3 november. 

Bolag Sektor
Atlas Copco Industri
Duni Dagligvaror
Embracer Teknologi
Getinge (NY) Hälsovård
Husqvarna Sällanköpsvaror
Millicom Telekom
Platzer Fastigheter (NY) Fastigheter
SSAB Basmaterial
Swedbank Finans