Handelsbanken: Hållbarhetsexperten: Sju tips för en mer jämställd privatekonomi

2023-03-08 11:30:00

1. Vad kan ett par göra för att uppnå en mer jämställd ekonomi om den ena tjänar mindre? 
Diskutera ekonomi med varandra! Överväg om den som tjänar mer ska kompensera för till exempel förlorad pension för den som tar största ansvaret vid föräldraledighet och vård av barn, vab. En gemensam budget för hushållet kan också underlätta för den som tjänar att också bidra mer. 

2. Finns det några enkla, konkreta tips om hur man förbättrar sin ekonomi och ökar jämställdheten? 
Se över dina kostnader. Lever du med någon och betalar mer trots att du tjänar mindre kan det vara läge att diskutera hur ni kan uppnå en mer jämställd ekonomi. Ha en dialog med varandra, gör budgetar och se till att ha ett eget sparande. Du kan också vända dig till exempelvis din bank. Boka ett rådgivningsmöte där du kan få tips och råd utifrån just din personliga ekonomiska situation.  

3. Hur viktigt är det att ha ett eget sparande när man är gift eller sambo? 
Väldigt viktigt! Ditt pensionssparande är en stor del av din framtida inkomst. Om det finns skillnader nu så kan gapet vara ännu större efter yrkeskarriären om den som tjänar mindre, oftast kvinnan, inte sparar för framtiden. 

4. Varför tror du att det är så pass många kvinnor som inte har råd att separera?
Kvinnor som grupp tjänar fortfarande mindre än män och har generellt mindre marginaler. Det finns siffror som visar att kvinnor i snitt sparar drygt 1 000 kronor mindre i månaden än män. Det minskar den ekonomiska friheten.

5. Hur viktigt är det att ha kunskap om sin ekonomi? 
Det är starten för att kunna förbättra den. Om du exempelvis känner till att även ett litet sparande på sikt kan göra skillnad är det enklare att komma igång. Om du sparar regelbundet kan du även med små medel avsevärt stärka din ekonomi på lång sikt, vilket kanske inte alla känner till.

6. Eftersom allt blir dyrare kan det bli svårare att avsätta pengar till ett sparande, har du något råd för att lyckas? 
Oavsett om det är en liten summa, få igång ett månadssparande, testa med det du kan avvara och sträva efter att höja den. Om du av någon anledning får minskat ekonomiskt utrymme att spara, sluta då inte att spara helt utan fortsätt med en mindre summa.  

7. Har du märkt en önskan från era kunder om att uppnå en mer jämställd ekonomi? 
Ja, vi ser att allt fler vill ha en jämställd ekonomi. Det är glädjande nyheter men även om det går på rätt håll är det mycket jobb kvar. 

Om undersökningen 
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Handelsbanken. Den bygger på 1056 intervjuer med den svenska allmänheten, 18-84 år. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat och innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen. Datainsamlingen genomfördes mellan 2 - 10 februari 2023.

För ytterligare information, kontakta:
Handelsbankens pressavdelning, press@handelsbanken.se,+46 8 701 80 18

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Cision