Bostad Förra veckans bostadsprisstatistik visade på en mer normal utveckling med något fallande priser och lägre aktivitet under sommaren. Handelsbanken räknar nu med att rusningen i bostadspriserna är slut, även om pristoppen inte är nådd.

Det är SHB:s makroekonom Helena Bornevall som i en kommentar konstaterar att bostadspriserna enligt det kvalitetsjusterade HOX-indexet sjönk 0,8 procent under juli. Det motsvarar en säsongsrensad nedgång på 0,2 procent. Inte mycket till nedgång alltså men de stora prisökningarna vi sett det senaste året är nu ett minne blott.

Handelsbanken förväntar sig förvisso en stark konjunkturåterhämtning under andra halvåret och nästa år. Dessutom lär förbättringar på arbetsmarknaden och fortsatt låga räntor ger stöd till bostadspriserna.

Men det finns samtidigt en osäkerhet kring såväl Covid-19-pandemin som kring efterfrågan på bostäder, menar Handelsbanken.

”Vi bedömer att efterfrågan på bostadsköp kommer att förbli hög men inte fortsätta att öka, och att något fler säljare kommer in på marknaden. Sammantaget ser vi framför oss att budgivningarna svalnar något när spekulanterna har fler objekt att välja bland, samt av det redan uppdrivna prisläget. Vi tror alltså att vi har sett slutet på de mycket snabba prisökningarna, även om vi bedömer att priserna kan stiga något ytterligare från denna nivå. Vår prognos är att bostadspriserna ökar med nära 5 procent nästa år”, skriver Helena Bornevall.