Bostad Prisfallet på bostäder har gått snabbare än vad Handelsbanken förväntat sig. Bostadspriserna fortsatte ned i juli och prisfallet är nog ännu inte över, skriver storbankens makroekonom Helena Bornevall i en kommentar. 

Den höga inflationen har tvingat fram räntehöjningar från centralbankerna runt om i världen, inklusive Sverige, vilket i sin tur har drivit upp svenskarna boräntor.

De stigande räntekostnaderna har tillsammans med högre energikostnader pressat ned bostadspriserna i år, konstaterar Handelsbankens makroekonom Helena Bornevall i en färsk analys. Sedan toppen i februari har bostadspriserna fallit med omkring 6 procent, uppskattar storbanken. 

“Nedgången har gått snabbare än vi under våren räknade med – vilket antingen kan tyda på att spekulanterna justerar ned prisförväntningarna snabbare eller att det totala fallet blir större än våra förväntningar. Fortsatta inflationsöverraskningar talar för att det senare kan vara fallet”, skriver Helena Bornevall i sin analys. 

Undersökningar tyder på att de flesta hushåll väntar sig en fortsatt prisnedgång under hösten. Det gör även Handelsbanken, även om banken tror att prisfallet mattas av. 

“Bostadspriserna förblir enligt vår prognos på en högre nivå än före pandemin, även efter det prisfall vi nu ser. Men uppgången 2021 är utraderad. Och det finns stora risker, främst kopplat till ränteutvecklingen”, fortsätter Helena Bornevall i analysen. 

Framåt tror Handelsbanken att Riksbanken går fram med nya räntehöjningar och att styrräntan når 2,25 procent under våren 2023. Enligt Handelsbanken innebär det rörliga boräntor på knappt 4 procent. 

“Det är denna nya nivå hushållen håller på att gradvis vänja sig vid och bopriserna kommer nog inte stabiliseras innan räntetoppen är nådd”, skriver Helena Bornevall.