Bostad Fastighetsmarknaden saknar immunitet och finansieringsmöjligheterna för fastighetsbolagen är helt centrala när osäkerheten om framtiden är mycket stor. Det skriver Handelsbanken i en rapport på måndagen där banken i sitt "värstascenario" spår ett boprisfall på 20 procent i spåren av coronapandemin. 

Huvudscenariot i Handelsbankens fastighetsrapport är att ekonomin långsamt återhämtar sig under andra halvåret samtidigt som bostadspriserna faller 10 procent från toppen i spåren av stigande vakansgrader och att fastighetsvärderingarna sjunker. Dyrare finansiering bidrar till högre avkastningskrav som sätter stopp, åtminstone under en period, för trenden mot marknadsfinansiering.

”Tyvärr går det inte att utesluta ett utpräglat krisscenario med en negativ spiral med allt högre arbetslöshet och finansieringskostnader – och ännu kraftigare boprisfall”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

De gyllene åren för fastigheter tycks ha nått vägs ände. Högkonjunktur vänds till djup lågkonjunktur. På lång sikt är det förändringar i demografi, konsumentbeteende och näringslivets sammansättning som bestämmer hur fastighetsmarknaden utvecklas. Men här och nu är det ekonomiska läget, om folk har jobb och fastighetsbolagen möjlighet att finansiera sin verksamhet, helt centralt.

”Detta gäller i allra högsta grad när osäkerheten om framtiden är mycket stor”, säger Christina Nyman.

Hon tillägger att coronakrisen dessutom skyndar på trender som ökad online-konsumtion vilket bidrar till lägre efterfrågan på butikslokaler.

Fastighetsrapporten går också igenom två alternativa scenarier för den ekonomiska återhämtningen och pekar på att den har stor betydelse för vilka effekter vi bör förvänta oss för fastighetssektorn. I scenariot med en snabb återhämtning är bedömningen att bostadspriserna i princip planar ut nu och börjar stiga svagt senare i år. Effekterna på den kommersiella fastighetsmarknaden blir små, vilket är vad som är förväntat på aktiemarknaden.

”Det finns risk för besvikelse om dessa förväntningar inte infrias”, säger Christina Nyman.

Skulle vi istället få en betydligt mer utdragen och djupare kris där arbetslösheten stiger upp mot 15 procent står fastighetsbolagen inför både svagare efterfrågan och högre finansieringskostnader, vilket riskerar sätta igång en negativ spiral. Även bostadsmarknaden påverkas markant i ett sådant alternativ och bostadspriserna kan falla med närmare 20 procent från toppen. Resultatet skulle bli en kris som ingen vill se, varnar Handelsbankens experter.