ETF:er Handelsbanken Fonder har beslutat att avnotera tre ETF:er med exponering mot den norska marknaden.

Det gäller XACT OBX,  XACT OBX Bull samt XACT OBX Bear som alla tre är noterade på Oslobörsen.

Den som har andelar i dessa ETF:er bör sälja dessa senast den 10 november. Eventuella andelar som finns kvar i fonderna efter den 10 november 2021, kommer automatiskt att lösas in i samband med att fondernas tillgångar säljs av och fonderna avvecklas. Likviden för inlösta andelar utbetalas under december, skriver Handelsbanken Fonder i ett pressmeddelande.