Handeln i Acrinovas aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

2022-12-16 08:00:00

"Acrinovas utveckling har varit solid sedan grundandet 2014. Att vår aktie nu handlas på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel för vårt bolag, och vi ser fram emot att fortsätta skapa värde för våra aktieägare", sägerUlf Wallén, VD på Acrinova.

Aktierna handlas i Small Cap-segmentet med oförändrade kortnamn (ACRI A respektive ACRI B) och ISIN-koder (SE0015660014 respektive SE0015660030). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Aktieägare i Acrinova behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Acrinova i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 08:00.

Cision