HANDEL: BETYDLIGT MINDRE TRÄNGSEL AMERIKANSKA HAMNAR ENL MAERSK

2022-10-25 16:05:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den senaste tidens överbelastning av hamnar på den amerikanska västkusten har avtagit betydligt, skriver det danska fraktbolaget Maersk i en marknadsuppdatering för Nordamerika-regionen på tisdagen.

Situationen i hamnarna i Los Angeles och Long Beach i södra Kalifornien, som båda förvandlades till flaskhalsar i leverantörskedjan under pandemin, har enligt Maersk förbättrats.

"Antalet fartyg inom 150 sjömil från San Pedro Bay har i flera veckor legat under tio och väntetider har reducerats till under en dag", skriver Maersk.

En bit norrut i Kalifornien, i Oakland, står dock 16 fartyg på kö och väntetiden är upp till 25 dagar, delvis med anledning av att två kranar tagits ur drift för underhåll.

Än längre norrut, i den kanadensiska staden Vancouvers hamn, är situationen fortsatt besvärlig. Här är väntetiden 28 dagar.Direkt-SE