Han hjälper dig hitta småbolagsfynden

Publicerad 2016-06-16 09:10

Micro Björn Falkeblad tog kyrkans portfölj till himmelska höjder. Nu tar han sig an att hitta aktierna som är minst men ger störst chans till avkastning. För nytillkomna prenumeranter återpublicerar vi startintervjun med Björn från Micros premiärutgåva i december 2015.

Stockholmsbörsen har ångat på rejält under flera år. Men i skymundan av börsjättarna har mindre bolag som grupp gett avsevärt högre avkastning.

Utbudet av aktier växer snabbt på alternativa listor och Stockholmsbörsens småbolagslista. Alla blir inte lyckade placeringar och jämfört med de större bolagen är bristen på information uppenbar.

De analyser som finns att hitta är ofta på uppdrag av bolagen själva. Få eller inga oberoende analytiker bevakar bolag i tidig utvecklingsfas, eller bolag som har varit med länge och tjänar pengar men verkar i mindre skala.

Det ger sig nu Björn Falkeblad i kast med. I analysbrevet Micro kommer han att systematiskt penetrera aktielistornas mikroklass för att sålla ut dem som har bäst förutsättningar att ge bra avkastning relativt risken.

Varför just småbolag?

– Som grupp har de här bolagen bäst möjligheter att växa snabbt, och aktierna har som grupp gått bättre än börsen över tid. Ändå är det få analytiker som följer dem, säger Björn Falkeblad.

Denne sexbarnsfar från Järfälla känns igen som aktieskribent i Placeringsguiden och som kursledare i Privata Affärers aktie- och fondutbildningar. Han har sedan tidigare långvarig erfarenhet som professionell investerare, och förvaltade bland annat under tio år Svenska kyrkans aktieportfölj på närmare tre miljarder kr.

– Jag började arbeta med professionell förvaltning när jag gick ut Handelshögskolan 1987 och var finanschef för Svenska kyrkan 1993 till 2003. Det var en väldigt spännande period, med både stora uppgångar och nedgångar, bland annat med kriserna i Asien och i Ryssland när landet inte kunde betala på sin statsskuld. Ändå gick Stockholmsbörsen upp 250 procent under den tiden och den portfölj jag förvaltade gav drygt 600 procent.

Vad har du gjort därefter?

– Jag är egenföretagare och har bland annat hjälpt församlingar, ideella föreningar och pensionsstiftelser med upphandlingar och förvaltning. Jag har också varit lärare i utbildningar om placeringar på olika nivåer i många år. Det är väldigt roligt.

Vilka vanliga misstag ser du hos elever och klienter?

– För privatpersoner handlar det ofta om att sprida risker och inte bara ha ett fåtal aktier i samma bransch. Som större kapitalägare är det viktigt att ha en bra dialog med sin förvaltare, så man får det man vill ha och betalar för och även kan byta förvaltare. Det är inte alla styrelser som känner att de har just den kompetensen för upphandling och då hamnar de i underläge gentemot förvaltaren.

Vad är din förklaring till att småbolagsklassen ger bättre avkastning över tid?

– Grunden för att en aktie ska öka i värde är ökande vinst i företaget. Småbolag har högre vinsttillväxt och även mindre bolag har ofta bra möjligheter att expandera utomlands. Eftersom de är mindre bevakade är p/e-talen i utgångsläget ofta lägre. Ytterligare en faktor som kan bidra är att de oftare är föremål för uppköp. Sammantaget ger det väldigt spännande och bra möjligheter till avkastning.

I varje utgåva av Micro kommer du att göra fyra djupanalyser och följa upp din lista med tio småbolag. Vad är ditt mål för listan?

–  Att den ska ge meravkastning gentemot börsen och att hitta aktier som går bättre än småbolagsaktierna i genomsnitt. Kort sagt att det ska vara lönsamt för läsarna.

Varför tror du att så få oberoende analytiker bevakar småbolagen?

– De flesta följer bolag där stora institutioner och placerare kan göra många affärer. När det inte finns så många andra analyser att tillgå är det ännu viktigare att de uteslutande görs för läsarnas bästa, inte för andra uppdragsgivare.

En förklaring till att värderingarna ofta är lägre kan också vara att risknivån är högre. Hur ser du på det?

– Ja, det blir viktigare att göra en noggrann analys och att ha bra underlag för den. Informationsbristen och värderingarna ger bra möjligheter, men ställer extra krav på analysen. Ett färskt exempel är FX international som Placeringsguiden varnade för i det färska decembernumret. Bolaget gör en nyemission för att köpa ett handelssystem som ägs av bolagets vd, vilket förstås är känsligt. Efter Placeringsguidens varning har kursen halverats. Det visar att ny information kan påverka kursen väsentligt i de mindre genomlysta småbolagen.

Småbolagsfonder har ofta innehav i bolag med börsvärden på 50 miljarder kr eller mer, vilket inte är så litet. Var kommer du att leta dina analyscase?

– Ja, fonder kan innehålla väldigt stora bolag. Jag kommer att hålla mig till Stockholmsbörsens Small Cap, Aktietorget, First North och NGM.

Hur vill du beskriva ett bra case?

– Jag tittar på framtidsmöjligheterna för vinsttillväxt. Den viktigaste faktorn är förutsättningarna för att kunna expandera. Det kan gälla många branscher, men jag undersöker företagen. Värderingen får inte vara för hög i utgångsläget. Tillväxtmöjligheterna ska helst vara mångåriga, men liksom i Placeringsguiden är det vanliga tidsperspektivet för aktieanalysen 6-12 månader. Det ska alltså finnas en relativt kortsiktig potential för placeringen, det räcker inte att företaget säkert blir bra någon gång på lång sikt.

Hur långt ut på riskskalan vill du gå?

– Jag undviker förhoppningsbolag som löper risk att inte kunna finansiera verksamheten. Företag som får svårt att skaffa det kapital som behövs kan till slut tvingas i konkurs.

Handeln är i regel mer omfattande i aktierna på Stockholmsbörsens Small Cap-lista än exempelvis på Aktietorget. Hur ser du på det?

– Likviditeten kan innebära viss risk, särskilt om en placerare av någon anledning är tvingad att sälja vid viss tidpunkt. Men det innebär också större genomslag om fler uppmärksammar en aktie.

Är det klokt att lägga alla sina besparingar i mikroaktier?

– Nej, det är ett spännande segment men tillfälligt kan småbolagen som grupp falla mer än börsen. De är ett komplement till andra storleksklasser och ett bredare urval som man kan ta del av exempelvis genom Placeringsguiden. Beroende på individers riskaptit skulle jag säga att man kan ha upp till en tredjedel av portföljen i småbolag.

Vi har haft en lång period med börsuppgång sedan 2009. Hur länge tänker du att det kan fortsätta?

– Den viktiga frågan är företagens vinsttillväxt. Med låga räntor för obligationer och räntefonder har vi haft få alternativ som ger avkastning. Men jag är i grunden positiv för möjligheterna att få bra avkastning från aktier, och då främst i småbolag som har bättre vinsttillväxt och ska kunna gå bättre än börsen i stort.

Tycker du att man kan säga att de senaste åren har varit en ovanlig börsperiod?

– Alla perioder är unika på något sätt. Det kommer alltid tillfälliga nedgångar av olika skäl och just nu har det varit mycket fokus på USA:s kommande räntehöjning. Jag ser bra förutsättningar för att konjunkturen ska ta fart ytterligare och att aktiemarknaden ska fortsätta att utvecklas positivt.

Finns några branscher du har tittat mer på än andra?

– Jag gillar spelbranschens snabba tillväxt, där finns det många duktiga och framgångsrika företag. Jag har också tittat mycket på konsultbranschen, där vissa är duktiga på att dra fördel av infrastruktursatsningar och investeringsprojekt i Sverige.

Vad undviker du?

– Det har rört sig rejält i gruvsektorn, men där tycker jag man ska vara försiktig. Där har det handlar mer om externa prisrörelser, nyheter kring tillstånd och exploateringsresultat än om tydliga tillväxttrender.

Du kommer bara att röra dig på svenska aktielistor. Beror det enbart på att många tycker det är lättare att handla i svenska aktier?

– Det beror också på att Stockholmsbörsen är en av de bästa börserna i världen, den har varit otroligt bra som investering jämfört med i stort sett alla andra. Det ska möjligen vara Australiens börs som kan tävla. Stockholmsbörsen har gett omkring 11 procent i årlig avkastning i genomsnitt sedan år 1900. Det är i sig väldigt spännande, och då ska småbolag förhoppningsvis gå lite bättre.