Aktie Telia styrelse har utsett Christian Luiga till tillförordnad vd i bolaget med start från den 12 september. Han är för närvarande finanschef i Telia.

Som tillförordnad finanschef utses Douglas Lubbe som har rollen som finanschef för Telia Sverige.

Tidigare vd Johan Dennelind, som den 4 augusti sade upp sin anställning, lämnar nu sin befattning men står till förfogande tills han lämnar bolaget under 2020.

”Han kommer under denna period att fungera som rådgivare i slutförandet av förvärvet av Bonnier Broadcasting och i andra viktiga bolagsangelägenheter”, uppger Telia.

Telias styrelse har tidigare meddelat att en process för att rekrytera en ny permanent vd till bolaget pågår.