Aktie Castellums styrelsen har utsett Joacim Sjöberg som tillförordnad vd för bolaget under pågående rekryteringsprocess. Joacim Sjöberg har suttit i Castellums styrelse sedan 2020.

Joacim Sjöberg tillträder rollen med omedelbar verkan, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot. Avgående vd Rutger Arnhult arbetsbefrias därmed under återstoden av sin uppsägningstid, heter det.

”Jag är glad över att Joacim Sjöberg ställt sig till förfogande för detta uppdrag medan rekryteringsprocess av ny vd och koncernchef pågår. Jag och styrelsen känner stor tilltro till att Joacim Sjöberg är rätt person att leda bolaget fram till att en ny vd kan tillträda”, säger Per Berggren, styrelseordförande,
Castellum AB i ett pressmeddelande.