Styrelsen för Nordea har utsett Frank Vang-Jensen till ny vd och koncernchef. Han tillträder omedelbart. Nuvarande vd Casper von Koskull stannar kvar i banken till år 2020 för att säkerställa en smidig övergång.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Frank Vang-Jensen är för närvarande chef för Personal Banking hos Nordea och har tidigare varit vd för Handelsbanken, ett jobb som han fick lämna efter relativt kort tid för ett par år sedan.

”Frank Vang-Jensen brinner för banksektorn och förstår vilken viktig roll bankerna har i samhället. Vi är mycket glada över att ha slutfört den interna och externa sökprocessen med ett optimalt resultat – Frank Vang-Jensen är en erfaren bankman som omedelbart kan ta över som Nordeas koncernchef. Vi ser fram emot att börja arbeta med Frank Vang-Jensen för att fortsätta skapa tillväxt och förbättra kundupplevelsen”, säger styrelsens ordförande Torbjörn Magnusson.

Frank Vang-Jensen, som är 51 år gammal, kom till Nordea 2017 som chef för Personal Banking Danmark och landschef för Nordea i Danmark. 2018 utsågs han till chef för Personal Banking på koncernnivå och medlem i koncernledningen. Han har examen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

”Nordea har potential som inte utnyttjas fullt ut idag. Vi måste snabbt och fortlöpande skapa nya intäkter och öka kostnadseffektiviteten. Och vi måste fortsätta att utveckla kundupplevelsen. Tillsammans med koncernledningen och våra engagerade medarbetare är jag övertygad om att vi kan frigöra all potential i Nordea”, säger Frank Vang-Jensen.

Utnämningen förutsätter myndigheternas godkännande.

”Casper von Koskull har åstadkommit väldigt mycket i Nordea under tuffa tider. Under hans ledning har Nordea gjort kritiska investeringar i riskhantering och regelefterlevnad liksom i bankens digitala plattformar och tekniska kapacitet. Banken har idag en bättre och enklare struktur inför framtiden än när han tillträdde 2015. Hans genuina och engagerade arbete med kunder har inspirerat och förändrat Nordea. Hela styrelsen vill tacka Casper von Koskull för hans hängiva arbete under åren”, uppger Torbjörn Magnusson.

Nordea håller en presentation på huvudkontoret i Helsingfors klockan 08.00 svensk tid som även kan följas från distans.