Aktie Proact bedömer att bolagets omsättning och resultat för det fjärde kvartalet 2021 kommer att påverkas negativt av rådande halvledarbrist. Det framgår av ett pressmeddelande.

Halvledarbristen väntas leda till kraftigt ökade leveransförseningar hos flera av bolagets stora systemleverantörer under innevarande kvartal, skriver Proact.

Detta väntas medföra att systemaffärer till ett uppskattat värde på 150-250 miljoner kronor inte kommer att kunna levereras som tidigare förväntat under det fjärde kvartalet.

”Trots den goda orderingången förväntas därför omsättningen att påverkas negativt med motsvarande belopp”, heter det.

Proact uppger att det har haft en god efterfrågan på systemlösningar såväl som tjänster hittills under det fjärde kvartalet, men att den globala halvledarbristen alltså lett till ”väsentliga leveransförseningar”.

”Då bristen på halvledare fortsätter, förväntas leveranssituationen att vara osäker under inledningen av 2022, men bolaget ser för närvarande inga tecken på ytterligare försämring av leveranstider och kommer att gå in i nästa år med en god orderstock”, skriver Proact.