Kvartalsrapport Volvo gjorde ett resultat på nästan 11,4 miljarder kr det andra kvartalet. Det var sämre än prognoserna.

Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 11.384 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 11.685 miljoner kronor enligt en sammanställning baserat på 15 deltagare, gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 12,6 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 13,2 procent.

Det justerade rörelseresultat blev 9.730 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 9.711 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 90.561 miljoner kronor, mot väntade 88.428 miljoner kronor, enligt Infront.

Lastvagnskoncernen Volvos orderingång på anläggningsmaskiner i division VCE steg med omkring 35 procent till 36.120 maskiner under det andra kvartalet 2021, jämfört med orderingången under andra kvartalet 2020.

I Asien sjönk orderingången med 5 procent under andra kvartalet till 22.175 maskiner.

I Nordamerika ökade orderingången med 1.950 procent medan den i Europa steg 191 procent.

Volvo uppger att den globala leverantörskedjan för halvledare såväl som för andra komponenter är fortsatt instabil och med låg visibilitet.

Det skriver Volvos vd Martin Lundstedt i halvårsrapporten.

”Det kommer att bli ytterligare störningar och stopp i både tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen under det andra halvåret”, skriver han.

Volvo fortsätter att arbeta tillsammans med sina affärspartners för att öka produktionen för att möta den höga efterfrågan från kunderna, uppger Martin Lundstedt.

Under det andra kvartalet levererade Volvo nära 46.000 lastbilar trots störningarna i leverantörskedjan, vilka tvingade oss att tillfälligt stoppa lastbilsproduktionen motsvarande nästan en månad.

Efterfrågan på Volvokoncernens produkter och tjänster under det andra kvartalet uppges ha varit ”god”.

”Under ett kvartal när brist på halvledare såväl som andra insatsvaror orsakade omfattande stopp i tillverkningen som påverkade både volymer och kostnader negativt presterade vi en justerad rörelsemarginal på 10,7 procent”, kommenterar Martin Lundstedt.

Lastbilstillverkaren Volvo upprepar sina prognoser vad gäller marknaderna i Europa, Nordamerika och Brasilien för tunga lastbilar 2021.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Marknadsprognosen höjs samtidigt för Kina för tunga såväl som medeltunga lastbilar medan prognosen däremot sänks för Indien.

För Europa spår Volvo liksom tidigare att marknaden för tunga lastbilar kommer att uppgå till 290.000 fordon 2021.

Även marknaden i Nordamerika väntas fortfarande uppgå till 290.000 enheter i år.

Lastbilskoncernen Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det andra kvartalet 2021 till 57.961 enheter, en uppgång med 119 procent från 26.507 fordon motsvarande period 2020.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 59.968 lastbilar under andra kvartalet.

I Europa ökade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 190 procent till 28.887 fordon och leveranserna var 70 procent upp jämfört med andra kvartalet 2020.

Volvo lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar i Europa minskade till och med juni till 15,2 procent (16,5). Den nya serien tunga lastbilar från Volvo har tagits emot mycket väl av kunderna.

”Dock har omställningen i produktionen under andra kvartalet och begränsningar i leverantörskedjan påverkat koncernens förmåga att tillverka och leverera Volvolastbilar i nivå med marknaden”, skriver Volvo.

Orderingången i Nordamerika steg med 85 procent och leveranserna ökade med 151 procent.

Antal sålda lastbilar 

Marknad Utfall 2020 Prognos 2021
Europa 231 220 290 000
Nordamerika 234 898 290 000
Brasilien 67 412 95 000
Kina 1 618 932 1 490 000