Halverad vakansgrad i Wallenstam

Publicerad 2007-11-20 09:41

Efterfrågan på kontorslokaler fortsätter att öka nästa år, enligt fastighetsbolaget Wallenstams vd Thomas Dahl. Han ser därmed utrymme för "en press uppåt på hyrorna" och "stabilt ökande kassaflöden",

Samtidigt redovisar Wallenstam en halvering av vakansgraden för bolagets lokalbestånd på två år.

Målsättningen är att få ned vakansgraden för lokaler till 3 procent i december 2007.

”Under 2006 tecknades drygt 100 nya avtal som omfattar totalt cirka 41 000 kvadratmeter. Kontrakten tillför Wallenstam ett hyresvärde på årsbasis om cirka 52 miljoner kronor”, skriver Wallenstam i ett pressmeddelande.

Wallenstam överväger även att ta initiativ till nyproduktion i bland annat Mölnlycke företagspark och centrala Göteborg.

”I sådana fall rör det sig om produktion av både bostäder och kontor”, skriver Dahl i en kommentar.

(TT)