Gör klipp på hälsovård

Publicerad 2012-10-02 15:56

Aktietips Hälsovård pekas ut som en intressant bransch för placerare i SEB:s marknadsbrev. Trendmässigt växande efterfrågan, patentskyddade produkter, teknologisk höjd och starka varumärken är en bra grogrund för framgång på lång sikt, hävdas det.

Däremot gäller det att välja rätt bolag eftersom utsikterna skiljer sig kraftigt åt. Särskilt viktigt är det att vara observant på bolag som nyligen tappat patent eller står inför patentförluster. Så resonerar bankens aktieanalytiker Mattias Gredmark och bjuder på två aktietips.

Tillväxtbolaget Novo Nordisk har nästan tredubblat försäljningen – och fyrdubblat rörelseresultatet – de senaste tio åren. Och det finns flera faktorer som talar för att den höga tillväxttakten är långsiktigt uthållig. Antalet drabbade av diabetes växer i världen, och därtill bidrar prishöjningar och en förskjutning av försäljningsmixen mot dyrare preparat, noterar SEB.

Novo Nordisk skördar framgångar med det unga och snabbväxande preparatet Victoza. Bolaget har dessutom flera andra preparat som väntar på myndighetsgodkännande eller håller på att testas.

Det andra tipset är Elekta, som gynnas av att efterfrågan på avancerad cancervård växer globalt. Medicinteknikbolaget tar marknadsandelar, framförallt från Siemens som gett upp sina ambitioner på området och lagt ner tillverkningen av linjäracceleratorer.

Elekta har ambitionen att växa med mer än 50 procent mellan det brutna räkenskapsåren 2011/12 och 2014/15, enligt Mattias Gredmark. Bolaget räknar med en accelererande organisk tillväxt de närmaste åren, med stor exponering mot snabbväxande ekonomier i Asien och Latinamerika.

SEB tror starkt på eftermarknaden för strålknivar från Elekta. Antalet maskiner som är mer än tio år gamla och behöver bytas ut blir allt fler. 

Båda aktierna förtjänar högre värdering på grund av ljusa långsiktiga tillväxtutsikter, förhållandevis låg konjunkturkänslighet och solida balansräkningar, enligt SEB.