Haldex styrelse rekommenderar ZF:s lägre bud

Publicerad 2016-09-19 08:05

Aktie Styrelsen för Haldex har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera ZF:s höjda erbjudande om 120 kronor per Haldex-aktie.

Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Haldex att inte acceptera Knorr-Bremses höjda erbjudande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet är grundat på bedömningen att det föreligger en påtaglig och väsentlig risk att Knorr-Bremses erbjudande inte kommer att kunna genomföras efter en utdragen och störande granskningsprocess. Vidare har Knorr-Bremse inte vidtagit några åtgärder för att eliminera eller minska denna risk, som enligt Knorr-Bremses erbjudande slutligen skulle få bäras av Haldex aktieägare, skriver styrelsen.

Till följd av att Göran Carlson har sålt sina aktier till ZF har Göran Carlson inte deltagit i styrelsens beslut rörande uttalandet.

Styrelsen har utsett Magnus Johansson till tillförordnad ordförande avseende Styrelsens beslut i anledning av de pågående erbjudandena avseende Haldex.