Aktie Haldex lanserar sin nya vision, uppdaterar sina finansiella mål samt presenterar en förnyad strategi för 2025, i samband med kapitalmarknadsdagen som hålls på torsdagen.

Nytt finansiellt mål är att bolaget ska organiskt växa snabbare än bolagets slutmarknader. Det tidigare tillväxtmålet var att organiskt växa i nivå med eller snabbare än bolagets slutmarknader.

Övriga finansiella mål är oförändrade gentemot de som uppdaterades tidigare i år. Det vill säga, att uthålligt nå en rörelsemarginal över 10 procent, att ha en nettoskuldsättningsgrad understigande 1,5 samt att ha en utdelning som motsvarar en tredjedel av den årliga nettovinsten med hänsyn taget till bolagets långsiktiga investeringsbehov och finansiella ställning.

”Med den nya visionen visar vi att Haldex driver innovationen inom bromssystem och att vår utveckling ligger före branschen. Våra lösningar är säkrare när det gäller bromsstabilitet och grönare i termer av energieffektivitet. Genom strategiska partnerskap utmanar vi befintlig teknologi och förblir samtidigt en oberoende partner i värdekedjan”, kommenterar vd Jean-Luc Desire.