Rapport Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 100 miljoner kronor i det tredje kvartalet (58)

Den justerade rörelsemarginalen blev 8,3 procent, att jämföra med 6,0 procent för motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 96 miljoner kronor jämfört med -23 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Nettoomsättningen steg till 1.203 miljoner kronor (964).

Haldex uppger vidare att försörjningskedjan är fortsatt ansträngd på grund av ökade råvaru- och fraktkostnader samt komponent- och halvledarbrist.