Rapport Fordonsunderleverantören Haldex justerade resultat steg. Men räknar man in engångsposter blev det en förlust. Samtidigt sjönk omsättningen något. 

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 44 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (38).

Den justerade rörelsemarginalen blev 3,8 procent (3,1).

Det framgår av bokslutsrapporten.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev -133 miljoner kronor (-12).

Nettoomsättningen uppgick till 1.141 miljoner kronor (1.225).