Rapport Fordonsunderleverantören Haldex förbättrade resultatet under det fjärde kvartalet även om omsättningen sjönk. Det blir dock ingen utdelning till aktieägarna. 

Haldex rörelseresultat uppgick till 44 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. För motsvarande period i fjol var utfallet -133 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter kom in på 66 miljoner kronor (44). Den justerade rörelsemarginalen blev 6,7 procent (3,8).

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till 22 miljoner kronor.

Nettoomsättningen sjönk till 989 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare (1.141).

Ingen utdelning föreslås för 2020.