Aktie Styrelsen för Haldex har beslutat om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

SAF-Holland kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Haldex och har kommunicerat att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i bolaget.

Sista dag för handel i bolagets aktier kommer att meddelas så snart Haldex erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.