Aktie Fordonsunderleverantören Haldex har lämnat in en polisanmälan om misstänkt företagsspioneri och dataintrång, enligt ett pressmeddelande.

Detta efter att bolaget i somras upptäckte att en tidigare medarbetare kopierat stora mängder digital information från bolagets servrar. Det finns även bevis på att information vidareförmedlats till åtminstone en hög medarbetare i finansbranschen, skriver Haldex i ett pressmeddelande.

”Det potentiella informationsvärdet i vart och ett av de kopierade filerna är begränsat, men med tanke på det stora antal dokument som laddats ned kan vi sammantaget inte utesluta att gärningen kan ha lett till röjande av insiderinformation”, säger Jörgen Durban, Haldex styrelseordförande.

Ekobrottsmyndigheten är inkopplad i ärendet.

”Det är ingen hemlighet att Haldex har en komplicerad ägarsituation där förändringar är att vänta och om det av polisutredningen framgår att en finansaktör faktiskt använt olagliga metoder för att tillskansa sig information för att därigenom skaffa sig fördelar är, för att uttrycka sig milt, bekymmersamt”, säger Jörgen Durban.

Haldex aktie handlades ned från plus 1,8 procent till minus 0,5 procent på nyheten.