Hagströmers nya bolag

Publicerad 2012-01-23 15:53

Det bolag som knoppas av från Öresund kommer att heta Creades och aktierna i detta bolag, som temporärt har gått under namnet Newco, kommer att listas på First North den 22 februari.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Cirka 59 procent av tillgångarna i Öresund kommer att hamna i Creades som kommer att ha Sven Hagströmer som huvudägare.

Namnet Creades kommer från nationalekonomen Joseph Schumpeters uttryck ”creative destruction” eller kreativ förstörelse.

”Creades vill skapa värde genom att kreativt utveckla, ompröva, utmana och omstrukturera”, skriver bolaget.