H & M Hennes & Mauritz AB: Återköp av aktier i H&M i vecka 46, 2022

2022-11-21 11:00:00

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier): per dag (SEK): (SEK):
14 november 2022 270 000 124,3689 33 579 603,00
15 november 2022 270 000 123,8195 33 431 265,00
16 november 2022 275 000 120,6390 33 175 725,00
17 november 2022 285 000 116,5740 33 223 590,00
18 november 2022 270 000 117,2418 31 655 286,00
Total ackumulerat 1 370 000 120,4857 165 065 469,00
under vecka 46/2022
Total ackumulerat 23 780 545 118,2346 2 811 682 161,78
under
återköpsprogrammet

Från och med den 15 september 2022 genomförs samtliga förvärv av BNP Paribas för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 29 juni 2022 - 14 september 2022 genomfördes av SEB. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 18 november 2022 till 23 780 545 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 631 291 455.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media (https://hmgroup.com/media.html).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på
Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa
pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS,
Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare
information finns på hmgroup.com.

Cision