Gustaf Öhrn utses till ordinarie VD och koncernchef för BHG Group

2022-11-27 22:55:00

Styrelsen i BHG Group AB har utsett Gustaf Öhrn till VD och koncernchef. Gustaf har sedan den 12 augusti 2022 haft rollen som tillförordnad VD och tillträder sin permanenta roll omgående.

Beslutet kring VD-posten i BHG Group har föregåtts av en omfattande och grundlig rekryteringsprocess. Styrelsen anser att Gustaf Öhrn är den mest lämpade kandidaten att leda BHG Group under nästa fas i företagets utveckling. Gustaf har under merparten av sitt yrkesliv varit VD för detaljhandelsföretag och varumärken såsom exempelvis Åhlens, Stadium J.Lindeberg mfl samt haft ledande befattningar inom H&M.

I samband med att Gustaf Öhrn tillträdde som tillförordnad VD för BHG Group lämnade han över ordförandeskapet i BHG Group till Christian Bubenheim men kvarstod som styrelsemedlem. Gustaf lämnar BHG Groups styrelse som en följd av att han utsetts till ordinare VD.

MFN