Företagarnas avgående vd Günther Mårder föreslås till ny ordförande för finanskoncernen Spotlight.

Aktie Valberedningen i finanskoncernen Spotlight Group föreslår att Företagarnas avgående vd Günther Mårder väljs till ny styrelseordförande för Spotlight Group vid årsstämman i maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Günther Mårder kommer att köpa sammanlagt 175 000 aktier, motsvarande 2,9 procent av röster och kapital i Spotlight Group, från tre huvudägare. Därefter ökar hans ägarandel till 3,0 procent, enligt bolagets pressmeddelande. 

Valberedningen föreslår samtidigt omval av nuvarande styrelseordförande Stefan Sallerfors som styrelseledamot, samt omval av styrelseledamöterna Peter Gönczi, Anna Barkfeldt Stahre, Fredrik Persson och Jakob Grinbaum.

Vilken kurs Günther Mårder köper aktier till framgår inte, men sett till senast betalda aktiekurs på Spotlight vid 28 kronor uppgår postens värde till i storleksordningen strax under 5 miljoner kronor.