Guldbolag rusar efter fynd

Publicerad 2012-05-29 09:43

Endomines meddelar att de preliminära resultaten från den pågående kärnborrningskampanjen i Pampalogruvan visar betydande guldhalter i mineraliserade kärnsektioner samt att det finns en tidigare icke känd mineraliserad zon med gulthalter jämförbara med dem i Palpalogruvan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets aktie, som är noterad på First North, var upp med drygt 15 procent vid klockan 13.15.

Analysresultat har hittills erhållits från de sju första hålen i den kärnborrningskampanj som påbörjades i april 2012 och som totalt omfattar 15 hål (739 meter). Borrkampanjen, som riktades mot ett område mellan malmzonerna i Pampalo och Pampalo East, har sett betydande guldhalter i mineraliserade kärnsektioner från flera hål.

De erhållna resultaten visar att det finns en tidigare inte känd mineraliserad zon mellan guldmineraliseringarna i Pampalo och Pampalo East och att denna håller guldhalter jämförbara med dem i Pampalogruvans malmer, heter det.

Borrprogrammet kommer att fortsätta som planerats med målsättningen att verifiera den nyfunna mineraliseringens utsträckning såväl i strykningsriktningen som uppåt och mot djupet.

”Resultaten från 2012 års första prospekteringsborrning har bekräftat att det finns betydande potential för att kunna lokalisera ytterligare guldförekomster i omedelbar närhet till Pampalogruvans malmer”, säger Markus Ekberg, vd i Endomines.