GUARD THERAPEUTICS: RESULTAT FÖRE SKATT -11,6 MLN KR 2 KV

2021-08-19 09:04:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Guard Therapeutics resultat efter finansiella poster uppgick för årets andra kvartal till -11,6 miljoner kronor (-8,3). Bolaget hade inga intäkter under kvartalet (0).

Det framgår av delårsrapporten.

"Den första patientstudien med Rosgard har framgångsrikt slutförts och resultaten förväntas kunna presenteras i september /…/ vi står väl positionerade inför starten av ett globalt fas 2-program senare i år", skriver bolaget.Direkt-SE