GUARD THERAPEUTICS: ALLA PATIENTER REKRYTERADE FAS 1B ROSGARD

2021-06-17 11:12:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Guard Therapeutics meddelar att samtliga tolv patienter har inkluderats till bolagets kliniska fas 1b-studie av läkemedelskandidaten Rosgard, som utförs i personer som genomgår öppen hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för akuta njurskador.

Studien genomförs vid universitetssjukhuset i Münster i Tyskland och top line-resultat väntas kunna presenteras i september.

Utfallet i studien kommer tillsammans med resultat från tidigare genomförda fas 1-studier att ligga till grund för den slutliga utformningen av ett globalt fas 2-program inom samma indikation som planeras att starta innan årets slut, skriver Guard Therapeutics i ett pressmeddelande.Direkt-SE