GRUVOR: MINSKAT RÖRRES LKAB 2 KV, FORTSATT FALL I JÄRNMALMSPRIS

2022-08-12 13:17:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar ett rörelseresultat om 5,7 miljarder kronor för det andra kvartalet 2022, vilket är klart lägre än de 9,2 miljarder kronor för motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen minskade till 12,4 miljarder kronor (14,7) och nettoresultatet var 4,2 miljarder kronor (7,7).

Anledningen bakom det försämrade resultatet beskrivs ha varit främst effekten av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolym, enligt bolaget. En starkare dollarkurs bidrog samtidigt positivt.

"Resultatet påverkades även av högre kostnader för framflyttade underhållsinsatser från pandemiåret 2021, produktionsstörningar samt högre priser på energi och vissa insatsvaror", skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen påverkades främst av att de alltjämt höga järnmalmspriserna är väsentligt lägre jämfört med rekordnivåerna under andra kvartalet 2021, samt av lägre leveransvolymer.

Järnmalmspriset som under första halvåret var väsentligt lägre än föregående år har fortsatt att falla under inledningen av andra halvåret, uppger LKAB under utsiktsstycket i rapporten. Vidare skriver bolaget att efterfrågan på högförädlade järnmalmsprodukter är fortsatt god.

Gällivare kommun har ännu inte antagit nödvändig detaljplaneändring avseende östra Malmberget, vilket riskerar att försena tidplanen för avvecklingsområdet och därmed begränsa framtida produktion, flaggar LKAB för.

Stålkoncernen SSAB köper järnmalm från LKAB.Direkt-SE