Krönika Ljusnar det för solenergin? Amerikanska stimulanspaketet The Inflation Reduction Act banar väg för bland annat nya satsningar på grön energi. Även hemma i Sverige finns geografiska förutsättningar för miljömässigt bra elproduktion.

Problemet är att det är svårt att hitta bra bolag att investera i. Det beror på att de politiska förutsättningarna förändras över tid och att debattens vågor är förvirrande höga. Som investerare i energi måste vi försöka parera alla negativa eller vilseledande uttalanden och påståenden.

Vissa politiker verkar enbart fokusera på de höga elpriserna i vissa områden av landet och verkar glömma de områden där elen är billig och därmed mindre lönsam att investera i. Andra politiker gör tvärtom.

Samma sak med importen och exporten av el. Eller som en känd ”Forskare, programledare, föreläsare och författare” uttryckte saken på Twitter samtidigt som hon länkade till en artikel om att Sverige exporterar mycket el:
”Åh nej. Här kommer fakta och förstör för politikerna igen. Dumma fakta.”

Som om importen inte fanns längre. Fakta är att Sverige kan exportera och importera el samtidigt. Det beror på att det finns olika elpriser i olika länder och att vi har en bristande kapacitet i vårt inhemska elnät när det gäller överföringar. Alla vill ju köpa den billigaste elen som alls går att få tag i.

I nuläget saknar vi bra energilagringsmöjligheter för vindkraften. Därmed går all el rakt ut i nätet när det blåser, istället för när priset och efterfrågan är som högst. I framtiden blir det nog bättre.

För jag har svårt att tro att mänsklighetens batteriutveckling plötsligt ska stanna upp, vilket vissa antivindkraftsdebattörer verkar tro. Elnätet kan också komma att byggas ut.

Jag tror att ny teknik och annat kommer att möjliggöra lönsam och bra elproduktion från vind, sol och vatten för att på sikt kunna fasa ut olja och kol i den takt vi kan. Kanske får vi till och med behålla lite kärnkraft. Sammantaget finns det en ljus framtid i energisektorn trots allt medialt brus.

Två svenska bolag att hålla koll på där är Arise och Eolus Vind. Båda har ganska ojämn lönsamhet, men når de vinstprognoserna som finns på marketscreener.com är aktierna ändå rätt billiga.

Amerikanska aktier är utgångspunkten om du vill ha utdelningshöjare. Nextera Energy har höjt utdelningen 19 år i följd och kanadensiska Brookfield Renewable i 11 år. Värderingarna är något höga i nuläget, vilket vi får räkna med. Utdelningsmaskiner i framtidsbranscher är sällan direkt billiga.