Gröna småföretag outnyttjad tillväxtpotential för EU

Publicerad 2012-03-27 12:57

Om fler små och medelstora företag utvecklade sina gröna affärer skulle det kunna ge 2,3 miljoner europeiska jobb på tre år.

Bilden visar Antonio Tajani– De små och mellanstora företagen är Europas bästa verktyg för att ta sig ur krisen, genom att både stimulera efterfrågan, skapa arbetstillfällen och exportera, sade Antonio Tajani, EU-kommissionär för Näringsliv och företagande.

Antonio Tajani presenterade på tisdagen en ny Eurobarometer om små och medelstora företag, resurseffektivitet och gröna marknader. Enligt Eurobarometern är Europas små och medelstora företag bra på att effektivisera energi och resursanvändningen. Hela 93 procent arbetar med resurseffektivisering, och för över 60 procent av dessa har åtgärderna inte kostat något, utan snarare gett ekonomisk vinst.

Men bara en fjärdedel av EU:s små och medelstora företag drar nytta av den inre marknaden för miljövänliga produkter och tjänster. Och knappt 20 procent av de företag som säljer gröna produkter och tjänster exporterar dem utanför EU,

– De som inte deltar avskräcks av tyng byråkrati och komplicerade regelverk, så här måste vi på allvar anstränga oss för att minska på det allt för tungrodda regelverket, säger Antonio Tajani. Vi måste skapa incitament för att skapa nya grönare tjänster och produkter.

För att stimulera de gröna näringarna kommer EU de kommande sju åren att satsa på pengar både till innovationsstöd, investeringar och lånegarantier. En viktig process är att förenkla krav och regleringar, och man överväger i vissa fall att göra undantag för små och mellanstora företag som kan ha svårt att leva upp till komplexa regelverk anpassade för globala jätteföretag.

– Det finns mycket kvar att göra. Det är väldigt få europeiska små och medelstora företag som bedriver grön verksamhet även på utländska marknader. Med tanke på att EU utgör ungefär en tredjedel av världsmarknaden för miljöindustrierna tyder detta på att det finns enorm potential för små och medelstora företag att växa, säger Antonio Tajani.