GREEN LANDSCAPING: EBITA-RESULTATET BLEV 92 MLN KR 2 KV

2022-08-19 07:08:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Green Landscaping, verksamt inom park- och trädgårdsskötsel, redovisar ett ebita-resultat på 92 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (65). Ebita-marginalen uppgick till 8,0 procent (8,2).

Nettoomsättningen var 1.143 miljoner kronor (794). Försäljningstillväxten uppgick till 43,9 procent och den justerade organiska tillväxten uppgick till 5,4 procent.

Resultatet efter skatt blev 43 miljoner kronor (36) och resultatet per aktie uppgick till 0:81 kronor (0:74).

Bolagets orderbok är rekordstor på 6,7 miljarder kronor, enligt vd Johan Nordström.

"Att ha en tyngdpunkt mot offentlig sektor och verka inom grön infrastruktur ger oss goda förutsättningar att leverera genom en konjunkturcykel", skriver han i delårsrapporten.Direkt-SE