GREEN LANDSCAPING: EBITA-RESULTATET BLEV 61 MLN KR 1 KV 2022

2022-05-05 07:02:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Green Landscaping, verksamt inom park- och trädgårdsskötsel, redovisar ett ebita-resultat på 61 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (15). Ebita-marginalen uppgick till 6,9 procent (2,2).

Nettoomsättningen blev 886 miljoner kronor (669). Den organiska tillväxten uppgick till 6,7 procent.

Resultatet efter skatt blev 14 miljoner kronor (-6) och resultatet per aktie uppgick till 0:27 kronor (-0:13).Direkt-SE