Aktie Gränges har beslutat om en fullt garanterad nyemission på cirka 1,7 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Syftet är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin, som slutfördes den 6 november, bibehålla Gränges finansiella styrka samt finansiera framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med Gränges strategi, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I samband med att köpet av Aluminium Konin offentliggjordes meddelade Gränges att det skulle genomföra en företrädesemission om totalt cirka 2 miljarder kronor.

Aktieägare i Gränges har företrädesrätt att teckna fyra nya aktier per elva befintliga aktier. Teckningskursen har fastställts till 60 kronor per aktie.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden 27 november-11 december.

På måndagens börs var stängningskursen i Gränges aktie 99:20 kronor.