Gränges prickar prognosen

Publicerad 2015-05-04 08:05

Rapport Aluminiumprodukttillverkarens resultat för första kvartalet är i linje med analytikernas förväntningar.

Gränges, som tillverkar aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare, redovisar ett resultat efter skatt på 111 miljoner kronor för det första kvartalet 2015.

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett nettoresultat om 110 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 155 miljoner kronor, att jämföra med väntade 152 miljoner. Rörelsemarginalen var 10,6 procent, att jämföra med väntade 10,5 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.456 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntningarna på 1.442 miljoner.

Under kvartalet levererades 42,7 kiloton aluminiumprodukter. Väntat var 42,2 kiloton.

Högre försäljning i Asien

Gränges försäljningsvolym i Asien fortsatta att öka under det första kvartalet.

”De högre utleveranserna, framför allt under mars månad, förklaras delvis av lageruppbyggnad hos några av våra kunder”, säger vd Johan Menckel i delårsrapporten.

I Europa hade Gränges en positiv utveckling under kvartalet med högre försäljningsvolym av värmeväxlarmaterial än under samma kvartal i fjol. Försäljningen av skrotbaserade produkter har samtidigt fortsatt att minska planenligt.

I Nord- och Sydamerika var försäljningsvolymen något lägre under kvartalet, enligt vd.

Analysföretaget IHS beräknar att den globala produktionen av lätta fordon ökade med 1 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2014. För 2015 bedömer IHS att produktionen ökar med cirka 2 procent.

* I Asien bedöms produktionen av lätta fordon ha ökat med 1 procent under det första kvartalet. Under andra kvartalet bedöms produktionen öka med 2 procent.

* I Europa steg produktionen av lätta fordon med 2 procent under kvartalet, samtidigt som en reduktion om 2 procent förväntas under det andra kvartalet.

* I Nord- och Sydamerika minskade produktionen av lätta fordon med 1 procent under kvartalet, vilket huvudsakligen berodde på en svag marknad i Sydamerika. Under det andra kvartalet förväntas en tillväxt om 1 procent.