Rapport Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, rapporterar ett resultat som var lägre än vad analytikerna väntat sig. Även utdelningen överraskade på nedsidan. 

Gränges redovisar ett justerat rörelseresultat på 193 miljoner kronor, och en justerad rörelsemarginal på 6,1 procent.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem analytikers estimat hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 224 miljoner kronor och en justerad marginal på 7,2.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 167 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.149 miljoner kronor, här var 3.110 miljoner kronor väntat.

Under kvartalet levererades 103 kiloton aluminiumprodukter. Här hade analytikerna räknat med 96,5 kiloton.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:10 kronor per aktie. Snittestimatet enligt Infronts sammanställning var 1:56 kronor.