Aktie Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, har som ett resultat av översyn gjort en icke kassaflödespåverkande lagernedskrivning avseende råvaror importerade av Gränges Americas under de tre första kvartalen 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nedskrivningen kommer att påverka det justerade rörelseresultatet för helåret med cirka -80 miljoner kronor.