GÖTENEHUS: RÖRELSERESULTAT 7,0 MLN KR 3 KV (6,1)

2020-11-05 08:34:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade småhusutvecklaren Götenehus hade en omsättning om 220 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020, jämfört med 160 miljoner motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet ökade till 7,0 miljoner kronor (6,1) med en marginal på 3,2 procent (3,8).

"Den svenska bostadsmarknaden utvecklades positivt under det tredje kvartalet och efterfrågan på koncernens bostäder är stor. Framtidsutsikterna har förbättrats även om det fortfarande är osäkert hur spridningen av covid-19 utvecklas under hösten och vilka effekter detta kan få på marknaden", skriver vd Andreas Gustafson i rapporten.Direkt-SE