GÖTENEHUS: INTÄKTERNA ÖKADE TILL 315 MLN KR 1 KV 2021

2021-05-12 09:27:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Småhusutvecklaren Götenehus ökade under det första kvartalet 2021 intäkterna med 19 procent till 315 miljoner kronor (264).

"Stark efterfrågan på villor, radhus och lägenheter ökade vår försäljning med 67 procent. Även antalet produktionsstarter är kraftigt upp. Intäkterna stiger däremot med viss eftersläpning och ökade under kvartalet med 19 procent", skriver vd Andreas Gustafsson.

Antalet sålda bostäder var till 214 (128), och antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 147 (104).

Rörelseresultatet blev under samma period till 16,4 miljoner kronor (11,1), och nettoresultatet landade på 13,6 miljoner kronor (7,9).Direkt-SE