GÖTENEHUS: INTÄKTERNA ÖKADE TILL 283 MLN KR 4 KV

2021-02-25 08:50:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Småhusutvecklaren Götenehus ökade under fjolårets fjärde kvartal till 283 miljoner kronor (218).

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Under det fjärde kvartalet belastade nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke rörelseresultatet med 16,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -7,9 miljoner kronor (11,1). Exklusive nedskrivningarna var rörelseresultatet 8,9 miljoner kronor (11,1), motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 procent (5,2).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,8 miljoner kronor (10,3) och resultatet per aktie blev -0:11 kronor (0:09).

Antalet sålda bostäder ökade under kvarta med 14,7 procent och uppgick till 234 (204). Produktionsstarterna uppgick till 132 (98) bostäder.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kronor (0:00) per aktie.

Götenehus går enligt vd Andreas Gustafsson in i 2021 med en större orderstock jämfört med året före.

"Order- och projektstocken innehåller en ökad andel egenutvecklade bostadsprojekt, vilket ger goda förutsättningar för både förbättrade marginaler och fortsatt tillväxt under 2021", skriver han i sitt vd-ord.Direkt-SE