Gör det rätta, sälj Cloetta

Publicerad 2009-11-12 23:44

Skilsmässan från Fazer och skenande kakaopriser har ställt till det för den svenska chokladtillverkar.

Cloetta

SÄLJ
Aktien är skyhögt värderad efter ett rally i slutet av 2008.

POTENTIAL
Bolaget kan nyttja sin starka balansräkning till företagsköp i lågkonjunkturen.

RISK
Skilsmässan från Fazer kan bli dyrköpt.

Efter de senaste årens ägarstrid och totala låsning är Cloetta tillbaka på Stockholmsbörsen som ett fristående bolag. Skilsmässan från finska Fazer var fullt genomförd den sista december 2008. Nu fokuserar chokladtillverkaren fullt ut på att sälja egna produkter på den svenska marknaden.

De sista resterna av Fazersammanslagningen försvann i och med att distributionsavtalet löpte ut vid årsskiftet. Cloettas första kvartal som fristående bolag såg gediget ut. Försäljningen av egna produkter steg till 282 miljoner kronor och på sista raden tjänade bolaget 37 miljoner.

Den nogsamme vet dock att det senaste redovisade kvartalet innefattar julförsäljningen. Under perioden september–november genereras över en tredjedel av årets totala försäljning och en dominerande andel av årets totala rörelseresultat.

För helåret 2008/2009 spår bolaget tvärtemot en förlust. Bland annat belastas resultatet av omstruktureringskostnader på minst 15 miljoner kronor samtidigt som den totala försäljningen sjunker med 40 procent som en direkt följd av skilsmässan.

Cloetta ser heller inte ut att få hjälp av kakaopriset som till skillnad från andra råvaror fortsatt att rusa. Sedan november har priset stigit med 40 procent och det slår mot lönsamheten med full kraft.
På egen hand är Cloettas mål att växa 3 procent organiskt per år och klara en rörelsemarginal på 8 procent. Om vi förutsätter att bolaget klarar detta redan 2010 innebär det en omsättning på cirka 900 Mkr och ett nettoresultat på drygt 50 Mkr. Med dagens börsvärde på 750 Mkr blir p/e-talet höga 16.

Det är vi inte beredda att betala för ett lågavkastande bolag utan tillväxt.