GOODBYE KANSAS: SKA GENOMFÖRA EMISSIONER FÖR TOTALT 121 MLN KR

2022-11-18 07:52:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Goodbye Kansas har för avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 66,5 miljoner kronor samt två riktade kvittningsemissioner om 50,2 respektive 4,7 miljoner kronor till säljarna av minoritetsaktier i två av bolagets numera helägda dotterbolag.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemission avses säkerställas till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och externa garantiåtaganden.

Emissionsbeslutet kommuniceras kort efter att Goodbye Kansas meddelat om ett antal strukturåtgärder, nya finansiella mål samt ett nytt kostnadsoptimeringsprogram.Direkt-SE